fbpx

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни
Информация във връзка с личните данни:

 ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЛУЖАТ ЗА ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ НА ЧАС И МЯСТО НА ПИЛАТЕС ТРЕНИРОВКА, КАКТО И ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА: 

Информация за безплатни и платени събития, курсове, семинари, организирани от мен;

Информация за събития, които подкрепям;

Новини и полезни статии и материали.

 

Сайтът  pilatesgerganakoleva.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на своите потребители, станали известни при попълване на електронната форма за запитване или контактната форма.  Сайтът pilatesgerganakoleva.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

-е получил изричното писмено съгласие на Клиент.

-информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация.

Вашите потребителски права за личните данни

Ако обработвам Ваши лични данни, Вие имате следните права, които можете да упражните, като изпратите заявление  по електронен път – на e-mail адрес , или да се свържете с мен чрез страницата За контакти:

 Право на достъп до личните Ви данни: Имате право да получите потвърждение от мен дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.
 Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработвам за Вас, са неточни, имате право да изискате да коригирам тези лични данни.
 Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от моя страна.
 Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да огранича обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
 Право на възражение срещу обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработвам Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
 Право на преносимост на данни: Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставя личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
 Право на подаване на жалба в контролен орган: Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от мен в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни, или до съда.

! Право на отказ

Всеки потребител/ клиент на сайта може да се откаже от ползването на своите данни ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛ ДО gerganakoleva_pilates@abv.bg И ВЛИЗА В СИЛА в момента, в който получите потвърждаващ имейл- отговор, че данните няма да бъдат ползвани, освен при повторно съгласие от ваша страна за това.